BİZİM MEMLEKET 

Suyu içimli havası nede güzeldir
Toroslar dadır bizim memleket
Tabiatı güzel her yer yeşildir 
Yaşanılacak yerdir bizim memleket

Yine bir yaprak düştü koca çınardan, 
Haber de veremez gittiği yerden
Rabbim sen razı ol Tıraş Mehmet’ten
Bir kişi daha azaldı bizim memleket

Dünya bir limandı şimdi biz demir aldık,                                                                                  Yaşarken işe güce çok fazla daldık,                                                                                                  Aynı gün beraberce toprağa sarıldık,
Sıfırcıdan Salimden ayrıldı bizim memleket.

Nüfusumuz eksildi diye bir bir saymayın
Yaşadıklarımızdan pişmanız sanmayın
Tarla tezek para dünya malına kanmayın
Yörük kızını da gönderdi bizim memleket

Dünya huzur yeri değil boşa arama
Başucumda kimler var diye tarama
Sende hazırlan Arafat’taki ki sınava
Sallanbaş Karı’sını da gönderdi bizim memleket

Nice evler çoluk çocuk ana babayla doluydu                                                                             Menik Günderin Lamosun geçiş yoluydu                                                                                    Caminin yanında ki çeşme içimli suyuydu                                                                                          Meniği de köreltti bizim memleket

Varırım bütün evlerin kapıları kapalı                                                                                            Evlatlar gitmiş kimse yok analı babalı                                                                                             Tek tük kalan yaşlıların yürekler yaralı                                                                                       Gurbetteki sizlere hasret kaldı bizim memleket

Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Unutmayın Olur mu-5-

Gündüz davar güttüm gece harman eyledim
Çalışmaktan başka bir şey bilmedim
Hela rızık için gün yüzü görmedim
Tırı derler bana unutmayın olur mu?

Köye kasabaya hizmet edeni bilir misiniz?
Ben ki yetmişli yıllardaki eski reisiniz
Köy bu hale gelmezdi sizde hizmet etseniz
Terzi derler bana unutmayın olur mu?

Siz nerden bileceksiniz yokluğu, yoksulluğu, darı
Biz çekmesek nerden görecektiniz eski fotoğrafları
Dedim “Kaşın sarı, gözün sarı, elbette çekerim sarı”
Kaymakçı derler bana unutmayın olur mu?

Dağlardan toplardık sümbülü laleyi nergisi
Toplanıp şenlikle yapardık üzüm sergisi
Hiç birinizde yok bende olan hayvan sevgisi
Büzük derler bana unutmayın olur mu?

Bizim zamanımızda öğretmen aydındı alimdi
Kendiniz bir yere gelince unuttunuz bizi şimdi
Seni okutan öğretmenin, okulda müdürün kimdi
Timur hoca derler bana unutmayın olur mu?

Fariske için akıttım bedenimden terimi
Ceviz iğde üzümle doldururdum cebimi
Yeni nesil bilmez evimin barkımın yerini
Külükçü derler bana unutmayın olur mu?

Hıraoğlu her zaman bu sözleri söyler                                                                                                  Yolun sonuna gelenler dünya malını neyler                                                                                      Ecel gelmeden dünyada sizde bırakın eser                                                                              Geçmişleri yad edin unutmayın olur mu?

Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Unutmayın Olur mu-4-

Körük oldum kızgın demir oldum örs üstünde
Tahra,balta,kazma,keser oldum evlerde
Rızkım için sağlığımdan oldum yaban ellerde
Demirci derler bana unutmayın olur mu?

Asmarası köye karşı harman yeri                                                                                                          Çeç savururken Başdere boğazından gelir yeli                                                                                Yaz kış çalışmaktan kurumaz sırtımın teri                                                                                          Yaylalı Durmuş’u derler bana unutmayın olur mu?

Oğlum yok ki otursun tahtım taksın tacım                                                                              Ermenek’te bulamadı doktor benim ilacım                                                                              Kimsem yok ki Kıdırdan başka paylaşsın acım                                                                              Tuluk derler bana unutmayın olur mu?

Herkesin vardır bir makamı mevkii                                                                                                  Benim kisi Albay İsmetten geldi                                                                                                      Kimileri taş vurdu, kimi aş verdi                                                                                                     Albay Abbış derler bana unutmayın olur mu?

Kimin derdi çoktur kim nerden bilir
Koyun keçi Geleğende Gabalakta sevilir
Bıktım şu güzellikten dedik böyle bilinir
Kalaba derler bana unutmayın olur mu?

Ekmek için aş için Ferhat oldum çıktım dağlara
Koruma başkanı oldum yol oldum ıssız kırlara
Topal ayakla su oldum, çeşme oldum Garışıklara
Günsüz Mehmedi derler bana unutmayın olur mu?

Dert bir değil hangi birisine yanayım
Gözüm gibi baktığım dalda asmayım
Yıkılan evimde tütmeyen bacayım
Gırmabacak derler bana unutmayın olur mu?

Yayladan gelirim önümde bir sürü davar                                                                                       Bağım bahçem yoktu ki ekeyim havar                                                                                          Anamla yalnızlığımıza bulunmadı tavar                                                                                       Muhacir Fadime’si derler bana unutmayın olur mu?

Kimim kimsem kalmadı bilen yoktur beni                                                                                          Ah bir bilseydim Gökgöbet’e taş atan o eli                                                                                Günahım neyse dünyadayken ödedik bedeli                                                                                    Darıcı derler bana unutmayın olur mu?

Hıraoğlu derki sevelim köyü köylüyü
İçimizden atalım tutmayalım kötüyü
Dualarımızda ayırmayalım diriyle ölüyü
Ebe,dede,emmi,dayı derler bize unutmayın olur mu?

Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Unutmayın Olur mu-3

Aklım yerindeyken, çıkardınız deliye                                                                                                  Sanki vakıftınız evliyaya veliye                                                                                                      Sayemde gelirdiniz bayramlarda camiye                                                                                         Deli imam derler bana, unutmayın olur mu?

Düğünlerde al bayrak bende olurdu,
Bazı oyunlar sadece benden sorulurdu
“Hazırola” hele helem ile tüfekler atılırdı
Teğmen Durmuş derler unutmayın olur mu?

Düşman girmesin vatanın toprağına taşına                                                                                    Sanma ki bakarlar anaların gözü yaşına                                                                                          Kore’de meydan okudum onca düşmana,
Korali derler bana unutmayın olur mu?

Hepimizin işi saban, ekin, düven, harman                                                                                        Mektubuma okumayı bilenler oldu derman                                                                                      Köye mektep için Sultandan getirdim ferman                                                                                  Molla Mustafa derler bana unutmayın olur mu?

Memlekete hizmet aşkı ile geldim köyüme
Örnek oldum köyümdeki ak çantalı gencime,
Size gösterdiğim, ilgiyi gösteremedim eşime,
Hüsnü Hoca derler bana unutmayın olur mu?

Düğünlere üç gün önceden hazırlanırdım,
Elimde çalparam meydanları dolanırdım,
Rızkım için gurbet ellerde kök çapalardım,
Koruk Hüseyin’i derler bana unutmayın olur mu?

Goca Muhtar da derler köyde benim adıma
Çanakkale’de hizmet ettim vatanıma yurduma
Hep hizmet aşkıyla yandım sokağıma köyüme
Hasan Çavuş derler bana unutmayın olur mu?

Git oturduğun evin bak temel taşına
Elim değmiştir izvene pencerene kapına
Çivileri ritim ile çakardım taban tahtana
Rasıh usta derler bana unutmayın olur mu?

Siz körük nasıl çekilir bilir misiniz?
Ateşin karşısında durmayı dener misiniz?
Kalaylı güğümden bir tas su içer misiniz?
Galaycı  Ali’si derler bana unutmayın olur mu?

Kışın kayada yazın yaylada oldum                                                                                                  Menik’teki figanda sanki ben yandım                                                                                Hüseyin’in ölümü ile soldum kurudum,                                                                                              İbiş derler bana unutmayın olur mu?

Hıraoğlu’yum anlattığım geçmişin izleri
Gün gelir sizlerin de tutmaz olur dizleri                                                                                            Vatan namustur sevdasıyla yetiştirdik sizleri                                                                                    Doğduğunuz köyünüzü ve bizleri unutmayın olur mu?


Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Unutmayın Olur mu-2-

Aklım yerindeyken, çıkardınız deliye
Sanki vakıfsınız evliyaya veliye
Sayemde gelirdiniz bayramlarda camiye
Deli imam derler bana, unutmayın olur mu?

Düğünlerde al bayrak bende olurdu,
Bazı oyunlar sadece benden sorulurdu
“Hazırola” hele helem ile tüfekler atılırdı
Teğmen Durmuş derler unutmayın olur mu?

Düşman girmesin vatanın toprağına taşına
Sanma ki bakarlar anaların gözü yaşına
Kore’de meydan okudum onca düşmana,
Korali derler bana unutmayın olur mu?

Hepimizin işi saban, ekin, düven, harman                                                                              Mektubuma okuma bilenler oldu derman                                                                                          Köye mektep için Sultandan getirdim ferman                                                                                  Molla Mustafa derler bana unutmayın olur mu?

Memlekete hizmet aşkı ile geldim köyüme
Örnek oldum köyümdeki ak çantalı gencime,
Size gösterdiğim, ilgiyi gösteremedim eşime,
Hüsnü Hoca derler bana unutmayın olur mu?

Düğünlere üç gün önceden hazırlanırdım,
Elimde çalparam meydanları dolanırdım,
Rızkım için gurbet ellerde kök çapalardım,
Koruk Hüseyin’i derler bana unutmayın olur mu?

Goca Muhtar da derler köyde benim adıma
Çanakkale’de hizmet ettim vatanıma yurduma
Hep hizmet aşkıyla yandım sokağıma köyüme
Hasan Çavuş derler bana unutmayın olur mu?

Git oturduğun evin bak temel taşına
Elim değmiştir izvene pencerene kapına
Çivileri ritim ile çakardım taban tahtana
Rasıh usta derler bana unutmayın olur mu?

Siz körük nasıl çekilir bilir misiniz?
Ateşin karşısında durmayı dener misiniz?
Kalaylı güğümden bir tas su içer misiniz?
Galaycı  Ali’si derler bana unutmayın olur mu?

Kışın kayada yazın yaylada oldum
Menik’teki figanda sanki ben yandım
Hüseyin’in ölümü ile soldum kurudum,
İbiş derler bana unutmayın olur mu?

Hıraoğlu’yum anlattığım geçmişin izleri
Gün gelir sizlerin de tutmaz olur dizleri                                                                                              Vatan namustur sevdasıyla yetiştirdik sizleri                                                                                  Doğduğunuz köyünüzü ve bizleri unutmayın olur mu?

Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın

BEYAZ YILAN

    Sekiz dokuz yaşlarında ki çocuk nefes nefese koşarak geldi. Üstü başı toz içindeydi. Saçı uzamış gözlerinin önüne geliyordu. Esmer teni kavurucu yaz güneşinden yanmıştı. Evin bahçe kapısını açarken koşarak gelmenin verdiği yorgunluk ve dikkatsizlikle kapı eşiğine ayağı takılınca boylu boyuna yere serildi. Başka zaman olsa dikkat çekmek için naz eder, ağlar ve herkesi başına toplamaya çalışırdı. Nedense bu sefer ağlamayı bırak adeta gülümser bir tavrı vardı adeta.Etrafı yüksek duvarlarla çevrili avlunun ortasında etrafı rengarenk güller ve kırmızı beyaz karanfillerle çevrili bir süs havuzu vardı. Annesi üstü asma ile kapalı kamelyada akşamın yemeği hazırlığı olarak taze fasulye kırmaktaydı. Oğlunun düşmesi ile birlikte hemen ayağa fırladı,  çocuğu yerden kaldırdı.

    “Oğlum acelen ne, niye dikkat etmiyorsun?”  diye şefkat dolu sesiyle tatlı sert azarladı. Çocuk bütün heyecanı ile:

       “Anne dedem nerede?”

      “Oğlum ne oldu bir dur bakalım, elini yüzünü bir yıka. Dedeni sonra görürsün. Hem dedenin karşısına bu kılıkla mı çıkacaksın? Deden içeride namaz kılıyordu. Ne diyeceksen gelince dersin” diyerek çocuğu kuyunun başına götürdü. Tulumbadan su çekerek oğlanın elini yüzünü yıkamasına yardım etti.

        “Anne dedeme bir şey diyeceğim.” Daha sözü biter bitmez tok bir sesle elinde tespihi çoğunluğu ağarmış sakalı ile kapıdan gözüken dedesi:

      “Geldim evladım, geldim aslan parçam.” diyerek asmanın altındaki sedire gelip oturdu. Torununun nefes alış verişinin hala normale dönmediğini görünce sordu. “Söyle bakalım seni bu kadar heyecanladıran nedir. Üstünü başını bu kadar batırdığına göre bir yaramazlık var sanki!” diye sevgiyle ve anlayışla torununa baktı. Çocuk kaçamak bir gözle annesine baktıktan sonra dedesine:

      “Dedeciğim arkadaşlarla köyün aşağısında balık tutalım diye dereye gitmiştik. Orada iki tane yılan gördük. Yılanlar birbirine dolanmış kendilerini yere kırbaç vurur gibi vuruyorlardı. Bizde onlara taş attık. Sonra o yılanlar bizi kovaladı. Acaba zehirli mi idi? Bizi niye kovaladılar? O yılanları öldürsek daha mı iyiydi?” dedesi bir el işareti ile torununu durdurdu.

      “Yeter oğlum! Soru sorarken bir nefeslen bir dur hele”

      “Ama dede!”

     “Bak evladım önce sorduğun sorunun cevabını anlamak için dinlemelisin bu bir. İkincisi bu yaz sıcağında yılanlar çok hareketli olur ve en tehlikeli dönemleridir. Bir daha böyle durumda oradan hemen uzaklaş. Üçüncüsü hiç bir canlıyı öldürmek doğru bir davranış değildir. Her canlının dünyada ki hayatın devam etmesi için mutlaka bir görevi vardır. Diyeceksin ki her canlının bir görevi olur mu? Olur evladım olur. Mesela solucan toprağı besler devridaim yapar. Köstebekte aynı şekilde toprağı aktarır buda toprağın verimini artırır. Ha unutmadan söyleyeyim en iyi fidan dikiciler bizim köyde teyin dediğimiz sincaplar dır. Onlar ceviz fındık kestane palamut gibi yiyecekleri sonra yerim diye toprağa gömer. Ama o kadar çok yere gömer ki sonra nereye gömdüğünü unutur. Unuttuğu ne varsa toprağın altında filizlenir ve fidan olurlar.”

      “İyi ama dede bu dediklerinin yılanla ne ilgisi var.”

     “Deminde dedim önce dinlemesini bilmek lazım evlat önce dinlemeyi bilecek lazım. Sonra sıra ona da gelecek. Allah Kuranı Kerim Bakara Suresinde-26: Allah gerçeği açıklamak için bir sivrisineği, hatta onun ötesinde olan bir şeyi misal getirmekten çekinmez. İman edenler onun Rab’lerinden gelen gerçek olduğunu bilirler. Kâfirler ise “Allah böyle misal vermekle ne kastediyor?” derler. Allah bu misal ile birçoklarını şaşırtır, yine onunla birçoklarını yola getirir; ancak bununla fasıklardan başkasını şaşırtmaz.)der. Yani Yüce Allah Ben tanrıyım diyen Firavunu küçücük bir sivrisinekle imtihan ediyor. Bize de sivri sineği misal veriyor. Yine namaz kılarken okuduğumuz Fil Suresinde de Cenabı Allah bizlere hem hayvanları örnek veriyor hemde çaresizlik anında Allah’ın kullarına nasıl yardım ettiğine örnek veriyor.”

        “Dede burada hangi hayvanı örnek vermiş Allah”

      “Fil suresinde iki hayvanı örnek veriyor. Birincisi Kabe’yi yıkmak için gelen Habeşistan Kralı Ebrehe’nin fil ordusunu örnek veriyor. O fil ki karada yaşayan en büyük hayvandır. Yüce Allah’ın göndermiş olduğu serçe kadar küçücük ebabil kuşları ile nasıl helak edildiğini anlatan suredir. Gördüğün gibi evlat daha bunun gibi Kuranda bir çok örnek var. Ama sen yılanla ilgili soru sorduğun için sana yılanla ilgili bir hikaye anlatayım  istersen.”

      “Evet anlat dede. Sen çok güzel hikaye anlatıyorsun. Bunları nerede öğrendin? Bende öğrenmek bende anlatmak istiyorum.”

      “Hikaye anlatmak bizim milletimizin en büyük özelliğidir aslan parçam. Ama herhangi bir şeyi anlatmak için önce bilmek gerekir. Bilmek içinde okumak gerekir. Milletimizin sözlü edebiyatı çok zengindir. Sen hiç Dede Korkut adını duydun mu? Dede Korkut oba oba dolaşarak çocuklara kahramanlık hikayeleri anlatan bir halk ozanıdır. Hatta Dede Korkuta Türklere gönderilen peygamber diyenler bile var.”

      “Dede Korkut’la ilgili kitap varsa alıp okuyacağım dedeciğim. Bende öğrenmek bende senin gibi bildiklerimi başkalarına anlatmak istiyorum. Ben büyüyünce senin gibi olmak istiyorum.” O sırada annesi elinde bir tepsi ile gelerek yanlarına oturdu. Tepside çay ve fırından yeni çıkmış kek vardı. Kekin kokusu çocuğa açlığını hatırlattı bir dilim keki hemen aşırdı. Annesinin kaş göz işaretlerine aldırmadan avurdunu şişire şişire “hımmmm hııımmmm” diyerek yemeye başladı.

     “Baba bu yaramaz seni yordu hem çayını iç hemde şu atıştırmalıklardan beraber yeyin.”dedi.

     “Yeriz kızım yeriz, sağ o,l ellerine sağlık. Şimdi şu afacana söz verdiğim hikayemi anlatayım. Çok eski zamanlarda ülkenin birinde bir prens varmış. Prens ava gitmeyi, avlanmayı çok severmiş. Avlanarak savaş eğitimi yaptığını düşünür kendini dinç tutmaya çalışırmış. Prens ava çıkmış ormanda avlanırken aynı sizin gördüğünüz gibi iki yılan görmüş. Yılanlardan birisi bembeyaz diğeri ise tam tersi simsiyah bir yılanmış. İki yılan bir birine sarılmış kavga ediyorlarmış. Siyah yılan, beyaz yılanı öldürmek üzere iken prens beyaz yılana yardım etmeye karar vermiş. Prens siyah yılanı kovalamış. Ama ne olduysa siyah yılan ormanda gözden kaybolduktan sonra olmuş. Birden beyaz yılan bir insan suretine bürünmüş ve “Ey insan oğlu ben iyilik perilerinin kralıyım. Bana büyük bir iyilik yaptın. Kötünün yanında değil iyinin yanında yer aldın, çünkü siyah yılan kötülüğü temsil ediyordu. Sen kötülüğü yenmeme yardım ettin. Şimdi benimle gelip misafirim olmanı istiyorum der. Prens, perilerin kralının peşine takılır onula yola çıkar gece vakti kralın sarayına varırlar. Ve kralın misafiri olur avcı Prens. Vardığı yerde her türlü güzel ikramda bulunurlar. Akşam olunca kral derki: “Benim bir kızım var onu sana vermek istiyorum.” Prens şaşırır hiç bir insanla bir peri evlenebilir mi der. Periler Kralı “Merak etme iyilerin yanında yer aldığın, kötülüğü engellediğin için Allah kızımın bir insanla evlenmesine izin verir” der. Bunun üzerine prens ile periler prensesi evlenir. Kendi ülkesine getirir. O peri prensesinden de güzeller güzeli bir tane kızı olur. O kızın adı da yüce kitabımız Kuran Kerimde geçer. Ünlü Saba Melikesi Belkıs’dır bu kız. Yıllarca kocaman Yemen’de ki Saba Ülkesini Melike olarak adaletle ve halkını refah içinde yönetir. Daha sonra ise yine Yüce Kitabımız Kuran’da anlatılır bütün canlıların dilinden anlayan zenginliğiyle hazineleri ile ünlü Süleyman Peygamberle evlenir.”

       “Dedeciğim ne olur! Onu da anlatsana.“

      “Anlatmak kolay evlat, anlatmak kolay. Ama onu da sen araştır ve oku. Lakin okumak için merak etmek gerekir. Merak ettiğini de hemen araştırıp bulup okumak gerekir. Bu da senin elinde evlat, unutma hayatının nasıl yön bulacağı senin elinde.”

Hasbihalim tarafından tarihinde gönderildi | Yorum yapın

KAMYON

eski kamyon resmi ile ilgili görsel sonucu

KAMYON

Köyümüz etrafı tepelerle çevrili derin bir vadinin içinde ve ulaşımın oldukça zor olduğu bir bölgede idi. Hatta bir yazar bu yöre için tekerleğin değmediği yer diye çok hoş bir benzetme yapmıştı. Dağlar geçit vermez yalçın kayalar gibi set olmuştu bir yerden bir yere gitmenin önünde.  Yörede at arabası kağnı gibi bir taşıma aracı bile yoktu. İnsanlar harmanlarını odunlarını samanlarını ya sırtlarında ya eşek ya da katır ile taşıyorlardı. İnsanoğlunun doğa ile savaştığı en belirgin yerdi sanki bizim topraklarımız.

Beş altı yaşlarındayken yüzünü hiç hatırlamadığım halamlar köyden bir kamyonla köyden taşınmışlardı. Köyde tek ulaşım aracı olarak bir kamyon vardı. Nerde olursan ol kamyonun sesini duyardın. Köyde ki tek farklı ses kamyon sesi olunca algıda seçicilik oluyor ve kamyon sesi hemen dikkatimi çekiyordu. Kamyon köye geliyorsa içimi bir sevinç ve ümit dalgası kaplıyordu. Belki halam köye geri geliyordu. Yüzünü bile bilmediğimin halam bir daha geri dönmese de köye gelen her kamyon mutlu ederdi beni.

Aradan zaman geçti köye gelen kamyon sayısı çoğalmaya başladı. Ormanlara yol açılmış bu yolla beraber bir ağaç kıyımı başlamıştı. Her gün birkaç kamyon kereste veya odun gider olmuştu kamyonlarla. Çok uzaktan gelen kamyonu çıkardığı tozdan biliyorduk artık. Yaşımız büyümüş dağlarda hayvan otlatır olmuştuk. Köyden çıkan kamyonun ne kadar sonra hayvan otlattığımız yere geleceğini tahmin eden abiler yola taş döşerler taşı gören kamyoncu yavaşlar abilerimiz kamyonun arkasına asılarak tutunarak binmeye çalışırlardı. Bu binme sonucunda yaralanan birçok kişi olurdu. En komik tarafı kamyondan atladıktan sonra birkaç kilometre geriye yürüyerek gelmeleri üst başlarının tanınmayacak kadar tozlu olması idi.

Komşumuzun benim yaşımda olan oğlu ile hayvanları salmış orman içinde onların yayılması için salmıştık. İkimizde bir ladin ağacının altına oturmuş konuşurken, oturduğumuz yerin aşağısından koşarak bir adam gelerek ikimizi bir güzel dövmüştü. Sağlam bir dayak yedik hiç sebebini bilmeden adam hem dövüyor hem sövüyordu bize. Kimin çocuğu olduğumuz bilgisinde alıp bağırarak yanımızdan ayrılmıştı adam. Biz neden dayak yediğimizi anlamaya çalışırken bizden büyük birkaç kişi gülerek yanımıza gelip bizimle alay etmeleri de işin cabası idi.

Akşam eve gelince babam anlatmıştı olayı biz hiç görmediğimiz bir kamyonu taşladığımız için yemişiz dayağı. Babama durumu anlattık oda sana inanıyorum deyince en azından kamyon yüzünden evde dayak yememiştik. Toroslara gelen kamyonları hiç sevmedim oldum olası. Güzelim ormanları sanki onlar katletmiş sanki sadece o köyden ayrılmaları sağlamış sanki sadece dünyada ki şiddetin tüm sebebi onlarmış gibi görürdüm kamyonları.

Şimdi köylerimiz bomboş sadece birkaç yaşlı kaldı. Gençlerimiz çoktan şehirlerde iş buldu oraya yerleşti. Ah kamyonlar ahhh ! Siz boşalttınız köyümüzün insanını ve ormanlarını…

Hasbihal Hikaye kategorisine gönderildi | Yorum yapın

DEDE ÇAMURU

   dede çamuru ile ilgili görsel sonucu

         İlkbaharın en güzel dönemi idi. Tüm tabiat çiçek denilen rengarenk elbisesini giyinmiş sanki bir düğüne hazırlanıyordu. Kışın bembeyazlığından ve soğuğundan sonra havalar ısınmış havaların ısınması ile bütün bitkiler başkaldırmış, tomurcuk vermiş ve çiçek açmışlardı. İlkbaharın gelmesi ile okuldan çıkıp doğruca mezarlığın karşında yer alan derenin karşısındaki tarladan taze dal kesmeye görevlendirmişti annesi.

    Eline ipini ve tahrasını alarak verilen görevi yapmak için yola koyulmuştu. Köyde bütün işler ortaklaşa yapıldığı için hiçbir çocuğun verilen göreve itiraz etme ve yapmama gibi bir şansı yoktu. Beş yaşından itibaren tüm herkese mutlaka bir iş vardı köy hayatında.

    Oldum olası hayvanları hele de oğlakları çok severdi. Köy hayatında hayvanları sevmeme gibi bir şansın yoktu. Onlarla aynı oda da yattıkları olurdu. Oğlaklar yeni doğduğu iki hafta üşümesinler diye bütün ailenin yattığı odaya getirilir En alta bir naylon serilir Üstüne eskimiş çul veya kilim eskileri konulur sonra büyükçe bir sele kapatılırdı hazırlanan serginin üstüne. Oğlaklar üşümesin diye bu kapalı selenin altına konduktan sonra üstü iyice kapatılırdı yine çul veya harar eskileri ile. İşte tüm çocukluğu bu ortamda geçen hangi çocuk hayvanları sevmez, adeta onlar ailenin bir ferdi gibi görülürken. Oğlaklar biraz büyüyüp ahırdan salındıklarında yaptıkları oyunların seyrine doyum olmazdı.

      Akşama oğlaklara verilecek dımışgı (taze açmış yapraklı dal) denilen taze yapraklanmış ağaçlardan ve çalılardan kesmeye gitmek zor gelmezdi. Zaten hangi insana zor gelmiştir ki sevdiği bir işi yapmak. Her işin temelinde sevgi varsa mutlaka başarı da vardır. Okuldan saat ikide çıkmış önlüğünü çıkarır çıkarmaz ipi tahrayı alıp yola çıkmıştı bu nedenle çünkü oğlakları seviyordu.

Köyün dışına doğru çıkmak üzereyken arkalarından yabancı birileri gelip; “Oğlum mezarlık bu tarafta mı?” demeleri ile arkaya dönmüş kırklı yaşlarda avurtları iyice içine çökmüş ince zayıf bir adam ve yanında aynı yaşlarda kederli gözlerle bakan bir kadın vardı. Kadının üstünde allı morlu her rengin bulunduğu bir fistan ile sırtında kalınca bir delme (yelek) başında da bir poşu vardı. Kadın arkasına iyice zayıf yüzü bomboz olmuş neredeyse yüzü pul pul olmuş bir çocuk vardı.

   “Evet, emmi mezarlık bu tarafta bende o tarafa gideceğim, ben size gösteriyim.”

  “Sağ ol oğlum. Bizim çocuk hasta hocaya okuttuk fayda etmedi. Sizin mezarlıkta bir çamur varmış deride ki hastalığa iyi geliyor diye duyduk. Bir de burayı deneyelim dedik.” Sonra kimse ağzını açmadan mezarlığa kadar beraber gittiler.

    Mezarlığın tam ortasında mezarların arasından hatta bazılarının tam üstünden bir pınar gözü gibi çamur kaynıyordu. Çamur yerden çıktıkça yanardağ ağzındaki krater gibi bir yükselti oluşmuştu. Kadın sırtından çocuğu indirmiş ve soymuştu çocuğun derisi adeta güneş yanığı gibi idi. Yörede buna temreğe denirdi. Temreğe olan herkes gelir buradan ritüellere uyarak hasta bölgesine çamur sürerdi. Kadın hemen çamura parmağını daldıracağı sırada çocuk bilgiç bilgiç hemen atıldı.

   “O çamur hemen öyle sürülmez.” Kadın kaşlarını kaldırarak sertçe bir bakış atmıştı.

   “Yaa! Nasıl olacakmış bakalım.”

   “Önce şurada ki dedeye dua edeceksin. Sonra şu ileride ki taşın altına arılık koyacaksın. Sonra da buraya gelip çamura parmağını daldırmadan önce,

    Atım eşkin

    Kılıcım keskin

    Ben dedemi severim

    Dedem beni sever Huuuu dedem huuuu” diyeceksin.

   Çamur daha iyi aksın, işte çıkan o yeni çamuru süreceksin. Sanki biliyormuş gibi iyice tarif etmişti çocuk aklıyla. Adam denilenleri yaptı. Yerden en çok çamurun çıktığı yere çıkınca karısına dönüp ikimiz birden diyelim dedi.

    Atım eşkin

    Kılıcım keskin

    Ben dedemi severim

    Dedem beni sever Huuuu dedem huuuu”

    İkisin birden ağırlığından mıdır yoksa söylenen sözlerden midir bilinmez ama çamur yerden daha fazla olarak çıkmaya başlayınca kadının yüzü yumuşadı “Çocuk haklıymış.” dedi. Çamuru sürdüler. Adam oğlum buda sana harçlık olsun diye bir on kuruş verip, “Haydi kal sağlıcakla” diyerek yüzlerinde biraz umut, biraz şüphe içince mezarlıktan ayrıldılar.

    Cepte artık kocaman bir on kuruşun var haydi artık sevdiğin oğlaklara dımışgı kesme vakti. Akşam erken olur eve geç kalıp kimseyi merakta koyma.

Hasbihal Hikaye kategorisine gönderildi | Yorum yapın

DERİZ BİZ

DERİZ BİZ

Ötüken’den geldik Horasan yolundan

Hepimiz biriz Oğuz ata soyundan

Aslımız Avşar’ın Bahşiş boyundan

Kendimizi Türkoğlu Türk biliriz biz.

***

Nevbahar gelince yaylalara göçeriz,

Soğan keş yer sığır davar güderiz,

Kuran Muhammed yolundan gideriz

Dinimizi yolumuzu İslam biliriz biz.

***

Dilimiz Semerkant’tan Tebriz’den gelir,

Meselimiz Dede Korkut’tan duyulur

Neslimiz Mevla’m tarafından korunur

Kendimizi hak yol üzere biliriz biz.


Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın

SOKAKLAR

SOKAKLAR

Ne çocuk cıvıltısı ne bir lamba ışıltısı

Karanlık ve sessiz ve sensiz sokaklar

Her yerde telaş her yerde koşuşturma

Kalabalıkta yalnızlık çektiğimiz sokaklar

 

Ne seksek oynayan ne de ip atlayan çocuklar

Şimdi karanlık bir köşede yapayalnız sokaklar

Elinde kâğıt mendille çekirdek satan çocuklar

Sizi de mi güldürmedi benim gibi sokaklar

 

Gecenin karanlığında bir sarhoş narası

Belli onu da terk etmiş ıssız sokaklar

Bir elinde sigara, diğerinde şişesi

Onunda yuvası olmuş soğuk sokaklar

 

Bir balkon altında pencere gözleyen yalnız

Titretir dondurur garibi soğuk sokaklar,

Ne bir eldiven ne bir bere birde paltosuz

Karton üstünde yatırır fakiri karlı sokaklar

 

Bir perde aralanır dışarı, ölgün ışık yayılır

Namaza giden yaşlıyı bekler buzlu sokaklar

Kadın sevdiğine bir daha bir daha sarılır

Garibi gazete üstünde öldürür hain sokaklar

 

Bir feryat yükselir gitti gitti diyerek

Onu da ölümün kucağına atan sokaklar

Mahalleye duyurulur sela vererek

Onu da sevdiğine kavuşamadan aldı sokaklar

Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın

ARILIK

          Toroslar her zaman dik başlı asil dağlar olmuştur. Örfün ananenin direnişin sembolü olmuştur. Osmanlı’nın zalim paşalarına zorunlu iskân politikalarına direnen nokta olmuştur. Toroslarda yaşayan Avşarlar ve Türkmenler direnişin sembolü olmuştur her daim. Halk ozanı Dadaloğlu göçerlik yasaklanıp yerleşmeye zorlanınca duygularını şiire dökmüştür.

….

Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet vermiş Fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir

…..

       Toroslarda yer alan göçebeler yerleşmek istemez. Osmanlı haklı olarak aşireti alıp Fatih Sultan Mehmet döneminde Makedonya başta Balkanlara göndermiş. Buda yetmemiş Fatihten yaklaşık 120 sene sonra bu defa Kıbrıs’a gönderilmiş. Sultan ikinci Selim Kıbrıs’ı bahşiş olarak buradaki Avşarlara vermiştir. Ama yerleşik hayata geçmek itemeyen göçer Türkmen aşiretlerden bazıları Kıbrıs’tan kaçarak tekrar Toroslara gelip yaylacılık ve hayvancılık yapmaya devam etmişlerdir. Bu yöredeki Avşarlara bu nedenle Avşarların Bahşiş boyu denildiği bazı kayıtlarda mevcuttur.

           Orta Toroslarda yer alan çocukluğumun geçtiği köye doğru yol alırken bu düşünceler içindeydim. Son baharın verdiği hüzünden midir yoksa köye her vardığımda birkaç kişinin daha eksildiğini görme kaygısından mı bilemiyordum. Köy Göksu Irmağının bir kolu üzerinde derin bir vadide yer alıyor bu nedenle güneş biraz geç doğar birazda erken batardı. Sonbahar olunca güneş daha da erken batmıştı. Akşam namazı vakti köye varmıştı.

      Sabah erkence kalkıp köyde dolaşmaya çıktığında köyde kalan birkaç yaşlının yürüyerek eşekle yada çocuklarının arabası varsa onlarla bahçeye üzüm, elma toplamaya gittiklerini bazılarının da toplanan üzümü kaynatıp pekmez yapmak için arı gibi çalıştıklarını gördü. Kimisi pekmez kaynatılan şırahnaya odun götürüyor, kimisi kaynatılan pekmezi kazanlarla veya plastik bidonlarla evine götürüyordu.

        Kenardan durmakla olmayacak diye düşünerek şırahnaya gitti. Orada yerden bir buçuk metre kadar yüksekte yer alan bir havuza üzümlerin boşaltıldığını birisinin üzümleri çiğnediğini bir diğerinin toplanan üzüm şıralarına mayalanmayı sağlamak için beyaz toprak attığını, birisinin ocağın altına odun attığını bir diğerinin kaynayan şıranın taşmaması için elinde kefki ile pekmezi savurduğunu gördü. Tam bir kovan düzeninde ve disiplininde herkes çalışıyordu. Tek çalışmayan kendisi idi. Selam verip;

          “Kolay gelsin. Bereketli olsun. Var mı yapacağım bir şey?” diye sordu. Üzümleri çiğneyen kafası kaldırıp:

             “Hoş geldin. Kolaysa başına gelsin. Sen şehre gittin. Köyün eziyetinden kurtuldun. Köyün sıkıntısı eziyeti de bize kaldı.”

      “Sizde köyde temiz hava alıyor en güzel suyu içiyor yediklerinizi kendiniz üretiyorsunuz. Her şey doğal ne kadar güzel. Köyün kıymetini bilin şehir hayatının stresi insanı yeyip bitiriyor.”

          “Uzaktan davulun sesi hoş gelir tabi. Siz şehirde rahatınıza bakın rezilliği biz çekelim. Elma yetiştiririz attığımız ilacın bile parasını alamayız.”

           “Sende iyi abarttın. O kadar da değil.”

           “Nasıl değil? Bu sene sadece ilaca altı yüz lira verdim. Bunun yanında birde motorla attırmasına para verdim. Bir yılda yedi defa ilaç attırıyorum. Yani bin lirada attırmaya para verdim. Elmanın toplanmasına dibinin çapalanmasına verdiğim para var birde. Sulanması suya verilen para yok daha hesapta. Elmayı kilosu üç liradan satmalıyım ki zarar etmeyeyim. Ben kaç liraya verdim biliyor musun? Sadece yedi yüz kuruşa verdim. Gel de köyde hayatını devam ettir.”

      Üzüm çiğnediği havuzdan çıkıp iki çay doldurdu isli çaydanlıktan. Çay odun kömüründe yapıldığı için çok leziz olmuştu. Üç farklı kazanda dolu olan şıra sırası ile birinde mayalanıp birinde çökelme ve kaynama diğer kazanda ise aralıksız beş saat kaynayan şıra kazanın yarısına kadar ininceye kadar kaynamış ocağın içindeki ateş çekilmiş ve kazanın biri boşaltılıyordu. Boşaltmadan önce bu işi en iyi bildiklerini düşündükleri birini kazanın başına çağırıp kontrol etmesini istemişlerdi. Kadın gelip iyice kalaylanmış bakır bir sahanın içine biraz pekmez koydu, sonra kaşığa alıp yukarıdan aşağıya doğru kaşıktaki pekmezi sahana tekrar ama yavaş yavaş döküp pekmezin koyuluğunu kontrol ediyordu. Bir başkası pekmezin üstündeki köpüğü alıp herkese ikram ediyordu. Sohbet iyice koyulaşmıştı. Birisi bahçeden getirdiği en son ürün olan domatesi biberi közlüyor bir diğeri önceden kızgın küle gömülmüş patatesleri çıkarıp temizliyor, yanan kabuklarını soyuyordu. Kuru keş, közlenmiş domates, biber patatesten oluşan yemek çok güzeldi.

        İkindi namazından sonra camiden çıkan cemaatle birlikte mezarlığa doğru yol alınmış. Köyde fazla insan kalmadığından bazı evlerde tek bir insanın yaşadığından bazılarında ise hiç kimsenin olmadığından bahsediyordu köyün yaşlıları. Bizimde bir ayağımız çukurda bizde gitsek bizim evlerde boş kalacak. Bir zamanlar şen şakrak olan evlerimiz şimdi yasta gibi sessiz. Hatta bir zamanlar çocuk sesinden duramadığımız sokaklarımız sessiz diyerek bir diğeri onu destekliyordu.

            Mezarlığın dışında bütün gelenlerle birlikte topluca bir dua edildikten sonra yörenin deyişi ile mezar üstü ziyareti başlamıştı. Mezarlığın ortasında Ne zaman öldüğü ve kim olduğu belli olamayan herkesin dede diyerek varıp dua okuduğu Yatırın başına vardı. Başta peygamberler evliyalar olmak üzere ziyaretinde bulunduğu dedeye dua etti. Dua ederken gözü yan tarafta bir kısmı çürümüş meşe ağacına kaydı. O ağaçla beraber çocukluğunu yaşamaya başladı adeta.

        Şimdi dedeye beş metre mesafede yatan babası ile ilk gelişi aklına geldi. Babasının nasıl dua edileceğini, neler yapılacağını, mezarlıkta gülmenin ve yüksek sesle konuşmanın doğru olmadığını anlatışı gözünde canlanmıştı. Ah o günlere geri dönüp babasından, emmilerinden, büyüklerinden daha çok şey öğrense onlarla daha çok vakit geçirseydi. Onların sohbetlerine katılsaydı. Babası ile mezarlığa ilk gelişinde dedenin yanındaki meşe ağacının tamamen çaput ve ipliklerle bezeli olduğu görmüş ve şaşırmıştı. Meşe ağacının bir metre kadar yanında bir taşın üzerinde bal mumundan tütsüler yakıldığı o taşın altında beş kuruşlar on kuruşlar ve yirmi beş kuruşlar olduğunu görünce hayreti ve şaşırması artmıştı. Babasına dönerek fısıltı ile:

      “Baba bak taşın altına para saklamışlar.” deyinde babası, “Oğlum o paralar oraya saklanmadı, arılık olarak oraya bırakıldı” demişti.

          Arılık kelimesini anlamını bilmese bile duymuştu. Küçük boylu yaşlı bir komşu kadın ara sıra eve gelir sizde nazar var der anası da ona kurşun döktürürdü. Kurşun döken kadına bir miktar para verilirdi buna anasının arılık dediğini duymuştu. Arkadaşları ile mezarlığı sık sık ziyaret etmek için bir sebep doğmuştu. Buradan topladıkları paraları doğru bakkala götürür bakkaldan belki de iki üç yıldır orada duran taş gibi sertleşmiş lokumla ala şeker alırdı. O arılıkların ağaca tuttuğu dileğin yerine gelmesi için çaput bağlayan ve tütsü yakan kadınların bıraktığını nice zaman sonra öğrenecekti.

       Şimdi ağaçta bir tane bile çaput, taşın üstünde tütsü, taşın altında ise arılık yoktu. Köyde insan kalmadığından mı yoksa Allah’tan başkasından medet ummanın şirk koşmak olacağı için mi terk edilmişti Orta Asya’dan beri tüm Türk boylarında süregelen bu Şamanist gelenek.

         Köyde insanlar azalırken insanlıkta mı azalıyordu? Bin yıllardır yaşanılan ve yaşatılan gelenek görenekler bir bir terk ediliyordu. Tütsü yakma ve çaput bağlama elbette haram ve yapılmamalı. Ama o taşın altından aldığı para ile sevinen çocuklar nerede? Onların sevinçleri cıvıltıları, sesleri nerede? Çocuklar sevinsin diye oraya para bırakan analar bacılar nerede? Belki bir çocuk görür de onları sevindiririm diye cebinde ceviz kuru üzüm taşıyan ebeler, dedeler nerede?

         Hiçbir dilek tutmadan sadece acaba bir çocuk görür de sevinir mi diye geçmişte para aldığı taşın altına biraz para koydu.Gelin çocuklar arılıklar sizi bekliyor…

Hasbihal Hikaye kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Gönül


Gönül

Bir muhannete düşmüşse gönül

Ne sıla çekilir ne gurbet çekilir

Güzel bir yüreğe girerse gönül

Kahırda çekilir, nazda çekilir.

***

Şiirden anlar sözden anlarsa,

Gidişiyle kor gibi seni yakarsa

Görünce yüzünde güller açarsa

Gülde sevilir, dikende sevilir.

***

Bakışıyla can evinden vurursa

Canana verdiği sözde durursa

Birde gönül aradığını bulursa,

Yaşamakta sevilir, ölmekte sevilir.

***

Güzellerden dengin seçerse

Yar elinden dolu bade içerse

Mecnun olup yollara düşerse

Serapta sevilir, çölde sevilir.

***

Her güzel anda seni anarsa

Yoluna bir köz gibi yanarsa

Yıkmadan birde gönül yaparsa

Uzakta sevilir, yakında sevilir

***

Yanındayken her yer sılaysa

En güç işlerin bile kolaysa,

Hele yüreği senden yanaysa

Cennette sevilir, cehennemde sevilir.

 

Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | 1 Yorum

DERDİK ESKİDEN

DERDİK ESKİDEN

Patatese gumpir, yorgana mitil

Bakraca da sitil derdik eskiden

Cimriye mıskı, çekemeyene pafıl

Domatese badılcan derdik eskiden

***

Salatalığın adı bostan, elbisenin fistan,

İçimize giydiğimiz göynek çıtırıktan

İbriğe ırbık, gömleğe mintan,

Ne yapıyorsana niytan derdik eskiden

***

Evden küsüp giden olurdu çıkılık

Davarın akşam yattığı yerdi ılıklık,

Çul kilim dokunan tezgâh çulfalık

Mendile de yağlık derdik eskiden.

***

Dananın adı bücü, tavuğun ufağı bülüç

Katıra da hayvan derdik eskiden,

Sicabın adı teyin, sıpanın kırı

Mısıra da darı, derdik eskiden

***

Yoğurdu çırparsan olur çalkama,

İnce katıran odununa denir gırma,

Eşeğin üstüne sakın çok yük vurma

Eşeğede merkep derdik eskiden

***

Kilere güpevi banyoya gusurenelik,

Camsız küçük pençemizdi zavrak,

Çamaşır yıkanan yerin adına geğesilik

Derin çukura da gandak derdik eskiden

***

Garacocca deriz çörek otuna,

Çiğin denirdi omuz başına

Küre derdik köşedeki ocak taşına

Anahtara da gora derdik eskiden

***

Meşe palamudunun adı gilik

Ingırazdı hiç gitmeyen hastalık

Kurşun döktürünce verilen paraya arılık,

Başlık parasına da ağırlık derdik eskiden

Nureddin SARIALTIN

Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Bizim köylerde 3

Hüseyin yakasında keçileri güderdik
Acıkınca çıkınımızdaki keşi yerdik
Ilkılıkta sütü dökersek dayağı yerdik
Gel gedeveti bekit, bizimle bizim köylerde

Damda bulguru darıyı biz beklerdik
Evde su olmazdı Menik’e suya giderdik.
Eşek olmazsa seminerine de binerdik.
Gel çocuk ol bizimle, bizim köylerde. 🙂

Kız istemeye de Kadir Emmiyle giderdik.
Vermezlerse de aman zaten kelidi derdik 🙂
Düğün olursa etli nohutla keşkek yerdik.
Gel Küllü Koca ol bizimle, bizim köylerde.

Yol kenarında toplaşır da sohbet ederdik
Kem söz oldu mu Kaf Dağı’ndan öte iterdik.
Gelip geçene bu zamanın hayrolsun derdik.
Gel akıbetimiz hayrolsun bizimle bizim köylerde.

Filiz Özçelik Sarıtaş

 


 

Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Köy Sözlüğü

Geleğen 

 

Verimi fazla olan tarla

geleğen nedir, geleğen ne demek ve geleğen anlamı

1. sıfat, coğrafya Ana ırmağa karışan (akarsu)

Kaynak : Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Hasbihal Doğumdan Ölüme Göktepe kategorisine gönderildi | Yorum yapın

UNUTMAYIN OLUR MU -2-

sıhıye (2)


UNUTMAYIN OLUR MU -2-

Nasıl yendin sıtmayı çocuk felcini?
Bir düşün nerede, kim yaptı aşını?
Kim çekti ağzından çürük dişini?
Sıhıye Hasan derler bana unutmayın olur mu?
****
Angaralının Osman ile meşhur oldu adım
Derin koyakta çalışmaktı idi en iyi ilacım
Bir kış günü zemheride açıldı köyde mezarım
Emine abamın Sabahattin derler unutmayın olur mu?
****
Yörüklerle yolunuza harp ettim.
Bağınız bahçeniz için hapiste yattım
Kıymet bilmediniz Konya’ya göçtüm
Tosun ağa dereler bana unutmayın olur mu?
****
Ot emri verilir bıçkıyla otu biçerdim
Davarınızla dereden çaydan geçerdim
Bekçi denince akla ilk ben gelirdim,
Horoz Hasan dereler bana, unutmayın olur mu?
****
Yakım yakmayı şiiri bende gördünüz,
Erdende davul sesin bende duydunuz,
Manilerimle ne güzel sahur yaptınız,
Köroğlu Hasanı dereler bana, unutmayın olur mu?
****
Tarih matematik ödevlerinizi ben yaptım,
Şehri köye getirdim ilk dükkânı ben açtım,
Şiirler okuyarak bayramlarınıza renk kattım,
Ali Çavuş derler bana unutmayın olur mu?
****
Dedenin babanın evini ben yapmadım mı?
Köşe düzüp duvara hatılı ben çakmadım mı?
Sabanınızı, çulfalığınızı ben çatmadım mı?
Sarı Abdullah derler bana unutmayın olur mu?
****
Çay içer, parasını bile vermezdin
Menik te bile suyu benden isterdin
Hemi demli hemi şekerli çayımı içerdin
Kahveci Veli derler, unutmayın olur mu?
****
Bir harf öğretene kırk yıl olacaktınız köle
Ömrüm geldi geçti sizi eğitmek öğretmek ile
Ne çabuk unuttunuz hatırımı, bir duayı bile,
Durmuş Bey derler bana, unutmayın olur mu?
****
Aklım emeğim çabam bana paradır puldur
Halımız yok oturduğumuz yer kilimdir, çuldur
Bana sorsan köylüm, evlatlarım en iyi kuldur
Çüldür derler bana, unutmayın olur mu?
****
Ağrı sızı gelip oturmadan dizlere
Aman dua etmeyi unutmayın bizlere
Muhtaç olduk okuyacağınız cüzlere
Hıraoğlu dereler bana, unutmayın olur mu?

Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın

VATAN UĞRUNA

VATAN UĞRUNA

 

Makam mevki hırs peşinde koşmadık,

Genç yaşta öldük biz vatan uğruna

Gelibolu da Çanakkale de can verdik

Öldük biz namus, vatan uğruna

 

***

Kocatepe de siperdim anana bacına

Yirmi yıl hasret kaldım yar kucağına

Siz düşmeyin diye düşman eline

Öldük biz namus, vatan yoluna

***
Şimdikiler top pop ya caz peşinde

Bir musibet dolaşıyor milletimin başında

Ben çoktan şehit olmuştum senin yaşında

Öldük biz namus, vatan yoluna

***

Adım başı binlerce mermi düşen cephede

Kan gölü olan derme çatma siperde

İki günde yarım ekmek gelen tayinde

Aç aç öldük biz, namus vatan yoluna

Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Dilimiz Bizim

1996

DİLİMİZ BİZİM

Öz Türkçeyi duyarsın konuşulan sözde

Bebekler emeklemez apalar bizde,

Hayvanlar anglar bulduğu düzde,

Orta Asya’dan gelir dilimiz bizim

***

Nineye ebe, yengeye nene deriz,

Ahlat değil geyecek, daşarmut yeriz,

Üşüyünce kupa da pekmez içeriz,

Anadan atadan gelir, dilimiz bizim

***

Arık kapatılmaz gedevet bekitilir,

Yaylalar da oğlak palaz sekitilir

Kısır mala goğulsun diye duz yalatılır,

Yalansız riyasızdır, sözümüz bizim.

***

Eşeğe bise, katıran sür göğenler kaçar,

Tuluğa bişeği sağlam vur yağ iyi çıkar,

Öküzleri, böğelek katırı eğrilce tutar,

Dağlarda özgürdür, malımız bizim.

***

Cümle kapısı yoktur bordadır bizde adı,

Baklavada bulamazsın cızlamada ki tadı

Hakime gerek yok en büyüğümüzdür kadı

Kendi içimizde çözülür, davamız bizim,

***

Sevimli küçük olana dımışgı deriz.

Düven üstünde uyursak diğreni yeriz,

Saman tükense kız oğlan püre gideriz,

Çalışkan ve edeplidir, gencimiz bizim.

***

İledinden odun değil gırma eyleriz,

Sırtımızda pür ormancıdan singleniriz

Gucağımızda oğlak, dolamayı gıllanırız

Guzinede güğümle geçer, kışımız bizim.

***

Köryalaktan su içme dumağa tutar,

Dağımızda sümbül nergis lale kokar,

Her özün yanında bir muğar çıkar

Dağlarda buz gibi akar, suyumuz bizim.

***

Çıtırıktan dokunur bizim donumuz,

Çalışmaktan kurur çatlar derimiz

Kuru kerpiç gibi, olur gönümüz

Modaya doğru dönmez, yönümüz bizim,

***

Köyde ölene, ölgülü evine gidilir,

Cenazenin ardından yaslar edilir,

Elli ikisinde mevlüt kuran okunur

Hep beraber çekilir, acımız bizim

***

Teker teker ulu çınarlar göçüyor

Anılar bir perdeden gelip geçiyor

Yeni yetmeler şehirlere uçuyor

Bir bir azaldı, sayımız bizim

***

Eğirtmeç çevrilerek kıl,yün eğrilir,

Eğri sap kızgın kor doğrulur,

Teknede tandır hamuru yoğrulur

Ekmeğe tad verir, unumuz bizim.

***

Güneş yaktı accık temreğe yüzlüyüz,

Saman basmadan geldik biraz tozluyuz

Yunus özlü Karacaoğlan sözlüyüz

Türküz Avşar asıllıdır, özümüz bizim

 

Nureddin SARIALTIN

Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Hoca beni yenme artık

cehennem ateşi kopya

Üzümden yapılır pekmez

Küçük büyüğe eziyet etmez

İnşallah hep böyle gitmez

Hoca beni yenme artık.

 

Kasap, bu kadar yüzmez deri

Kalmadı bak gözlerimin feri

Görmez oldum galibiyeti zaferi

Hoca beni yenme artık.

 

Sayım yokken bak bin oldu

Bak iki gözüm yaşla doldu

Sayen de umudum ustalığım soldu

Hoca beni yenme artık.

 

Yenilince gamıdırım

Evin yolunu unudurum

Ördeklikte tanınırım

Hoca beni yenme artık.

 

Yoldan çıktık yollu olduk

Sayende belamızı bulduk

Acemi gibi şapa oturduk

Hoca beni yenme artık.

 

Kahvenin kirasın ödeyen benim

Daralıyor ruhum, sıkılıyor canım

Benim nerde bu işte kârım

Hoca beni yenme artık.

 

Hesapları ödeyeceğim

Sana emmi diyeceğim

Ver elini öpeceğim

Hoca beni yenme artık

 

Bana derler Altılı Yaşar

Yenile yenile oldum kaşar

Bak bu sabrım elbet taşar

Hoca beni yenme artık.

Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Bizim Köylerde 2

kevkiii

BİZİM KÖYLERDE -2-

 

İmişik su koy unutma ineğin yalına

Keserde vururduk katıranın dalına

Doyulmazdı kütük govanın balına

Gel arıcılık yapalım, bizim köylerde

 

Pelit olup gazan altında yanardık

Tahıl gibi goca haranıda kaynardık

Cezayerinde çalparayla oynardık

Gel düğün yapalım, bizim köylerde

 

Kara lastik ayakta, baksan altı delik

Yediğimiz keş soğan, cepte yok metelik

Kara saçlar örülmüş bir sürü melik

Gel makyaj yapalım, bizim köylerde

 

Ilkılıktan elde süt seğirderek inerdik

Katıra eşeğe yularsız semersiz binerdik

Yağmurdan kaçar daş altına sinerdik

Gel rençber olalım, bizim köylerde

 

Bir elinde cırık sepeti ötekinde sapan

Av için günlerce dağda, küme de yatan

Size küsmüşse dağın ardındaki tavşan

Gel ava çıkalım, bizim köylerde

 

Asma yaprağından tefeklaş pişirdim,

Gocali çıbığından üzüm deşirdim,

Şırahnayı curbusuz görünce şaşırdım

Gel pekmez kaynatalım, bizim köylerde  

 

Bizde değildir kimse, kimsenin kulu

Köyde hiç birimizin yoktur parası pulu

Herkes kendisi dokurdu kilimi, çulu

Gel kıl çulda oturalım, bizim köylerde

 

İmece toplar beraber ekine giderdik

Buğdayı tırpanla değil orak ile biçerdik

Biz ayranı tuluktan alıp kevki ile içerdik

Gel saman basalım, bizim köylerde

 

Mıhlıcada ardıç ağacına çivi çakardık,

Aydaşlık için delik daşdan geçerdik

Buğulu babada çapıt bağlar dua ederdik,

Gel dede çamuru sürelim, bizim köylerde

 

Nureddin SARIALTIN

Hasbihal Şiir kategorisine gönderildi | Yorum yapın